Postaw na odporność

Udostępnij

Okres jesienno-zimowy to co roku czas zwiększonej zachorowalności na przeziębienia i grypę. W dobie pandemii obawa o zdrowie wzrasta, dlatego DIAGNOSTYKA Laboratoria Medyczne organizuje kampanię profilaktyczną „Postaw na odporność”. W ramach kampanii można wykonać dwa zestawy badań w obniżonej cenie: „Zdrowie w dobie pandemii”(79 zł) i „Postaw na odporność” (139 zł) i sprawdzić, jak nasz organizm jest przygotowany na zbliżający się czas walki z wirusami i bakteriami.

Badania laboratoryjne pomagają lekarzom immunologom w diagnostyce niedoborów odporności i ich leczeniu. Cennych informacji dostarczy nam pełna morfologia krwi. Obniżona liczba neutrofili i/lub limfocytów, szczególnie stwierdzana u osoby z objawami wskazującymi na problemy z odpornością, powinna być wskazówką do dalszych badań. Na zaburzenia odporności może również wskazywać utrzymująca się poza okresami trwania infekcji podwyższona liczba leukocytów (krwinek białych) i obniżona liczba płytek krwi (trombocytów). W niektórych niedoborach odporności może też dochodzić do rozwoju anemii, którą można diagnozować na podstawie liczby erytrocytów, stężenia hemoglobiny i tzw. parametrów czerwonokrwinkowych (MHC, MCHC, MCV). W podstawowym pakiecie badań Zdrowie w dobie pandemii znalazły się poza morfologią także: glukoza, lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG), próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP), kreatynina i CRP ilościowo. To ostatnie badanie jest wskaźnikiem stanu zapalnego, który może wzrastać zarówno w przebiegu infekcji, jak również po urazach czy w szeregu przewlekłych chorób zapalnych.

Przy ocenie odporności ważna jest również ocena stężenia białka całkowitego i albuminy. Wyniki tych badań poniżej zakresu wartości referencyjnych („normy”) mogą wskazywać na niedożywienie lub utratę białka, których konsekwencją może być zaburzenie produkcji przeciwciał. Różnica stężenia białka całkowitego i albuminy niższa od 18 g/l występuje u pacjentów z niedoborami odporności humoralnej typu pierwotnego (np. CVID), jak i wtórnego. Niepokoić powinna też wartość powyżej 40 g/l, obserwowana zarówno w chorobach nowotworowych, jak i zapalnych oraz autoimmunologicznych. Dodatkowym wskaźnikiem niedoboru przeciwciał jest stężenie całkowitego IgG poniżej 4g/l. Może on być zaburzeniem pierwotnym lub wynikać z utraty białka z przewodu pokarmowego (enteropatie) lub z moczem (zespół nerczycowy), rzadziej przez skórę – w związku z oparzeniami lub egzemą.
Morfologia, CRP, białko całkowite, albumina, IgG znajdują się w pakiecie Postaw na odporność Ich dobrym uzupełnieniem jest pomiar kreatyniny i witaminy D3. Witamina D reguluje wiele procesów immunologicznych, sugeruje się związek jej stężenia we krwi z podatnością na infekcje i zapadalnością na choroby autoimmunologiczne. Ocena stężenia kreatyniny, a właściwie wyliczanego na jego podstawie wskaźnika eGFR jest badaniem przesiewowym w kierunku niewydolności nerek, umożliwiającym jej wykrycie już we wczesnym stadium.

Kampania „Postaw na odporność” https://diag.pl/pacjent/akcja-postaw-na-odpornosc/ potrwa do 10 grudnia 2021 roku. Można ją zrealizować w e-sklepie:

  • pakiet „Zdrowie w dobie pandemii” https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-zdrowie-w-dobie-pandemii/
  • pakiet „Postaw na odporność” https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-postaw-na-odpornosc/

lub osobiście w punktach pobrań DIAGNOSTYKI na terenie całego kraju. Wystarczy przy wizycie w punkcie podać hasło kampanii: ODPORNI. E-pakiet może być dobrym prezentem dla bliskich na zbliżający się czas jesienno-zimowy, można go wykupić na okaziciela.

Materiał prasowy DIAGNOSTYKA Laboratoria Medyczne

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz